Megrendelt csomag személyes átvétele:
1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 186.
Átvételi pontunkon csak készpénzes fizetés lehetséges
Szállítás: Magyarország területén 1490 Ft (minden 30 kg után)
A futároknál bankkártyával is fizethet!

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A MEGLEP-NET Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 186.; cégjegyzékszám: 01-09-188861; „MEGLEP-NET”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön e-mail címét, amelyeket Ön a www.diszkontdieta.hu honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

A MEGLEP-NET-nél az Ön által megadott e-mail címhez a társaság ügyvezetője és a hírlevél küldésért felelős munkatárs jogosult hozzáférni. A MEGLEP-NET adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

  A MEGLEP-NET a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevet és e-mail címet névre szóló hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg.

  A hírlevélre történő feliratkozás során megadott név és e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles a nevét és e-mail címét megadni.

  Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a MEGLEP-NET-től, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a MEGLEP-NET hírleveléről leiratkozik, akkor a MEGLEP-NET a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

  Azon hírlevelek esetében, amelyeket a MEGLEP-NET az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a MEGLEP-NET jogszerűen járt el a hírlevélről történő leiratkozása esetén is.

 2. Személyes adatok címzettjei

  A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott neve és e-mail címe címzettje

  (i)  a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a BlazeArts Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8; cégjegyzékszám: 03-09-109150);

  (ii)  a webáruház informatikai rendszerének fejlesztéséért és karbantartásáért felelős személy, valamint rendszergazdai feladatokat ellátó személy: a Maxit-Informatika Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Patkó utca 17. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 13-09-123643).

 3. Az adatkezelés időtartama

  A MEGLEP-NET az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

  A MEGLEP-NET az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a leiratkozás gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

 4. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

  4.1  A MEGLEP-NET a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a MEGLEP-NET a honlapján nyilvánosságra hozza.

  4.2  A MEGLEP-NET Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a MEGLEP-NET a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

 5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  Ön jogosult a MEGLEP-NET-től a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonni, a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

  5.1  Hozzájárulás visszavonása

  Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni.

  5.2  Hozzáféréshez való jog

  Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a MEGLEP-NET-től arra vonatkozóan, hogy a MEGLEP-NET kezeli-e az Ön személyes adatait.

  5.3   Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult a MEGLEP-NET-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

  5.4  Törléshez való jog

  A MEGLEP-NET az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

  Egyéb esetekben a MEGLEP-NET indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a MEGLEP-NET-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a MEGLEP-NET jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

  A MEGLEP-NET a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  5.5  Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti a MEGLEP-NET-et, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a MEGLEP-NET a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) a MEGLEP-NET-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

  5.6  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy megkapja a MEGLEP-NET-től a MEGLEP-NET rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában.

 6. Jogsértés esetén tehető lépések

  6.1  Ha úgy gondolja, hogy a MEGLEP-NET megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@diszkontdieta.hu.

  6.2  A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

  6.3  Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

Hatályos 2019. február 12.

Készült: 2019-02-12