Megrendelt csomag személyes átvétele:
1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 186.
Átvételi pontunkon csak készpénzes fizetés lehetséges
Szállítás: Magyarország területén 1490 Ft (minden 30 kg után)
A futároknál bankkártyával is fizethet!

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A MEGLEP-NET Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 186.; cégjegyzékszám: 01-09-188861; „MEGLEP-NET”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, amelyeket Ön a www.diszkontdieta.hu honlapon történő regisztráció során adott meg.

A MEGLEP-NET-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A MEGLEP-NET adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

  A MEGLEP-NET a regisztráció során megadott személyes adatokat az Ön beazonosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

  A regisztráció során megadott személyes adatok szolgáltatása előfeltétele a szerződés megkötésének, azonban Ön semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a személyes adatait megadni.

  Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor a regisztrációja törlését e-mailben az info@diszkontdieta.hu címre küldött e-mail útján törölheti. Ha Ön a www.diszkontdieta.hu honlapon történő regisztrációját törli, akkor a MEGLEP-NET törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait.

  A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan a MEGLEP-NET hírleveleiről. Ha Ön a jövőben hírlevelet sem kíván kapni a MEGLEP-NET-től, akkor a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással.

 2. Személyes adatok címzettjei

  A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatai címzettje

  (i)  a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a BlazeArts Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8; cégjegyzékszám: 03-09-109150);

  (ii)  a webáruház informatikai rendszerének fejlesztéséért és karbantartásáért felelős személy, valamint rendszergazdai feladatokat ellátó személy: a Maxit-Informatika Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Patkó utca 17. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 13-09-123643).

 3. Az adatkezelés időtartama

  A MEGLEP-NET a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.

  A MEGLEP-NET az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén automatikusan törli.

 4. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

  4.1  A MEGLEP-NET a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a MEGLEP-NET a honlapján nyilvánosságra hozza.

  4.2  A MEGLEP-NET Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait a MEGLEP-NET törli.

 5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  Ön jogosult a MEGLEP-NET-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

  5.1  Hozzáféréshez való jog

  Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a MEGLEP-NET-től arra vonatkozóan, hogy a MEGLEP-NET kezeli-e az Ön személyes adatait.

  5.2  Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult a MEGLEP-NET-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

  5.3  Törléshez való jog

  A MEGLEP-NET az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

  Egyéb esetekben a MEGLEP-NET indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a MEGLEP-NET-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a MEGLEP-NET jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

  A MEGLEP-NET a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  5.4  Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti a MEGLEP-NET-et, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a MEGLEP-NET a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) a MEGLEP-NET-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

  5.5  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy megkapja a MEGLEP-NET-től a MEGLEP-NET rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában.

 6. Jogsértés esetén tehető lépések

  6.1  Ha úgy gondolja, hogy a MEGLEP-NET megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@diszkontdieta.hu.

  6.2  A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos 2019. február 01. napjától

Készült: 2019-02-12