Megrendelt csomag személyes átvétele:
1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 186.
Átvételi pontunkon csak készpénzes fizetés lehetséges
Szállítás: Magyarország területén 1490 Ft (minden 30 kg után)
A futároknál bankkártyával is fizethet!

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A MEGLEP-NET Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 186.; cégjegyzékszám: 01-09-188861; „MEGLEP-NET”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, amelyeket Ön a www.diszkontdieta.hu honlapon történő rendelés során adott meg.

A MEGLEP-NET-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője és a rendelések teljesítéséért felelős munkatárs jogosult hozzáférni. A MEGLEP-NET adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

  A MEGLEP-NET a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.

  Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.

  A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a MEGLEP-NET a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a MEGLEP-NET a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 2. Személyes adatok címzettjei

  A rendelés céljából megadott személyes adatai címzettjei

  • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a BlazeArts Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8; cégjegyzékszám: 03-09-109150);
  • a webáruház informatikai rendszerének fejlesztéséért és karbantartásáért felelős személy, valamint rendszergazdai feladatokat ellátó személy: a Maxit-Informatika Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Patkó utca 17. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 13-09-123643)
  • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: az Express One Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-980899);
  • a Társaság könyvelését végző szolgáltatót: a Womi Kft. (székhely: 6787 Zákányszék, Erdei utca 3.); cégjegyzékszám: 06-09-023276); illetve
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.
   
 3. Az adatkezelés időtartama

  A MEGLEP-NET a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat, valamint a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 8. év elteltéig kezeli.

 4. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

  4.1  A MEGLEP-NET a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a MEGLEP-NET a honlapján nyilvánosságra hozza.

  4.2  Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

 5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  Ön jogosult a MEGLEP-NET-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

  5.1  Hozzáféréshez való jog

  Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a MEGLEP-NET-től arra vonatkozóan, hogy a MEGLEP-NET kezeli-e az Ön személyes adatait.

  5.2  Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult a MEGLEP-NET-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

  5.3  Törléshez való jog

  A MEGLEP-NET az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

  Egyéb esetekben a MEGLEP-NET indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a MEGLEP-NET-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a MEGLEP-NET jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

  A MEGLEP-NET a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  5.4  Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti a MEGLEP-NET-et, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a MEGLEP-NET a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) a MEGLEP-NET-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

  5.5  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy megkapja a MEGLEP-NET-től a rendelés teljesítése céljából a MEGLEP-NET rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában.

 6.  Jogsértés esetén tehető lépések

  6.1  Ha úgy gondolja, hogy a MEGLEP-NET megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@diszkontdieta.hu.

  6.2  A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos 2019. február 12. napjától

Készült: 2019-02-12