Megrendelt csomag személyes átvétele:
Telefonon egyeztetett helyszínen (Budapest IV.kerület, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár)
Személyes átvételkor csak készpénzes fizetés lehetséges
Szállítás: Magyarország területén GLS futárszolgálattal 1690 Ft (30 kg-ig, efelett 30 kg-onként +1790 forint)
A futároknál bankkártyával is fizethet!

Vásárlási Feltételek (ÁSZF) 2024.01.31.

Jelen általános szerződési feltételek irányadók valamennyi, a diszkontdieta.hu weboldalon keresztül történő értékesítés esetén irányadó

1. Vállalkozás adatai

Név: ELIT BIO MAXIMUM Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2095 Pilisszántó, Nadhumni u. 58.

Levelezési cím: 2095 Pilisszántó, Nadhumni u. 58.

Cégjegyzékszám: 13-09-231617

Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám / Közösségi adószám: 32461356-2-13 / HU32461356

Számlavezető bank: OTP Bank NYRT.

Bankszámlaszám: 11742245-26654221-00000000

Elektronikus levelezési cím: info@diszkontdieta.hu

Telefonszám: +36-30-262-18-90

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások, árak

A Vállalkozás a diszkontdieta.hu weboldalon keresztül gluténmentes, laktózmentes, paleolit, vegán, bio és reform élelmiszereket értékesít.

A Vállalkozás a rendelés időpontjában érvényes árak a termékek mellett tünteti fel. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget. Amennyiben a webáruházban hiba lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartja a Vállalkozás a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vásárlót a helyes adatokról. A hiba javítását követően a vásárló még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

3. Regisztráció

A Vállalkozás a weboldalon regisztrációra biztosít lehetőséget a vásárlási adatok rögzítéséhez. A regisztrációra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza.

4. Rendelés menete

4.1. Termék kosárba helyezése

A termék a „Kosárba” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a kosár megnyitását követően a megrendelni kívánt mennyiség beállítható. A vásárló a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti és módosíthatja.

4.2. Szállítási mód kiválasztása

A kosár tartalmának kiválasztása oldalán a vásárló az átvétel módját beállítja, ami házhoz szállítás vagy személy átvétel.

4.3. A vásárló adatainak megadása

A „Tovább” gomb megnyomását követően adja meg a vásárló a számlázási és szállítási adatait, illetve választhatja ki a fizetési módot.

A következő személyes adatok megadás kötelező: e-mail cím, telefonszám, jelszó.

A szállítási adatok közül a következő adatok megadása kötelező: név, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, kapucsengő. A szállítási adatok közül a cégnév megadása nem kötelező.

A számlázási adatok közül a következő adatok megadása kötelező: számlázási név, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, kapucsengő.

4.4. Megrendelés

A vásárló a „Rendben” gombra kattintással adhatja le rendelését.

4.5. Visszaigazolás

A Vállalkozás a vásárló megrendelését 48 órán belül visszaigazolja a vásárló megrendelés során megadott e-mail címére.

Amennyiben a vásárló a megrendelése leadásától számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást, akkor a vásárló a megrendelését bármikor törölheti, illetve eldöntheti, hogy átveszi-e a megrendelt terméket.

4.6. Szerződés létrejötte

A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Vállalkozás azt nem iktatja és utólagosan nem hozzáférhető. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződés határozatlan időre jön létre.

A Vállalkozás a vásárló megrendelésétől számított 48 órán belül a vásárló megrendelés során megadott e-mail címére küldött e-mailben elfogadja a vásárló megrendelésre vonatkozó ajánlatát, amely elfogadással jön létre a szerződés a vásárló és Vállalkozás között.

4.7. Számlázás

Vállalkozás papíralapú számlát állít ki a vásárló részére, amit a megrendelt termékek kiszállításával vagy a termékek átvételével egyidejűleg ad át a vásárló részére. 

4.8. Szerződés megszűnése

A szerződés teljesítéssel, felmondással vagy elállással szűnik meg.

4.9. Fizetési lehetőségek

Személyes átvétel esetén az átvételi pontunkban jelenleg kizárólag készpénzzel lehetséges a fizetés.

Házhozszállítás esetén az utánvét kifizetése készpénzzel tönténik a futárnál, azonban van lehetőség bankkártyás fizetésre is a futárnál. Ennek feltétele, hogy a megjegyzés rovatban a rendeléskor feltüntetésre kerüljön ezen igény.

5. Elállási jogra vonatkozó tájékoztatás

Azon a vásárló, aki a fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a szerződéstől az alábbiak szerint állhat el:

5.1. Elállási jog gyakorlásának határideje és módja

A fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, hogy a megrendelt terméket a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt harmadik személy átvette.

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, akkor elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni a Vállalkozás részére (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1. pontban megjelölt címek egyikére.

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt megküldi a Vállalkozás részére az elállási nyilatkozatát.

5.2. Elállás joghatásai

Ha a fogyasztó eláll a megrendelt termékekre vonatkozó szerződéstől, akkor a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag azonban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy, amennyiben a termék még nem érkezett meg a Vállalkozáshoz, akkor, addig, amíg a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A két időpont közül a korábbi időpont irányadó.

Amennyiben a fogyasztó a terméket már átvette, úgy köteles a Vállalkozás részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 186. címre vagy átadni a 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 186. üzlethelyiségben. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. A Vállalkozás a terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza.

6. Hibás teljesítés esetén gyakorolható jogok

6.1. A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít a Vállalkozás azonban hibásan, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett volna.

6.2. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó által gyakorolható jogok

(i) Kellékszavatosság

A fogyasztó a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

A fogyasztó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a fogyasztó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni; a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Amennyiben a fogyasztó a teljesítéstől számított hat hónapon belül érvényesíti kellékszavatossági igényét, akkor a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele a kellékszavatossági igény érvényesítésének, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Vállalkozás értékesítette részére. Amennyiben a fogyasztó a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után érvényesíti kellékszavatossági igényét, akkor a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

(ii) Termékszavatosság

A fogyasztó – választása szerint – termékszavatossági igényt érvényesíthet kellékszavatossági igény érvényesítése helyett. A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A fogyasztó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igény esetén a termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy az alábbi mentesülési okok egyike fennáll:

(i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

(iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) kell a menetesülési ok fennállását bizonyítania.

7. Vásárló és Vállalkozás közötti vitás kérdések rendezése

7.1. Panasztétel Vállalkozásnál

A vásárló a megrendelt termékekkel, illetve a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a Vállalkozásnál a Vállalkozás fenti elérhetőségeinek bármelyikén.

(i) Szóbeli panasz

A Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben a Vállalkozásnak nincs lehetősége arra, hogy a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és orvosolja, akkor jegyzőkönyvet vesz fel és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A Vállalkozás a jegyzőkönyv egy példányát üzlethelyiségben felvett szóbeli panasz esetén helyben átadja a vásárlónak. A Vállalkozás a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolati példányát a vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

(ii) Írásbeli panasz

A Vállalkozás – az azonnal orvoslásra nem került panaszt – egyedi azonosítóval látja el a panasz azonosíthatóságának megkönnyítése érdekében.

A Vállalkozás a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. A Vállalkozás a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli a vásárlóval a panasz megtételét követő legfeljebb 30 napon belül. A 30 napos határidőt a Vállalkozás megtartottnak tekinti, amennyiben az írásbeli válasz megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik.

Amennyiben a vásárló panasza elutasításra kerül, akkor a Vállalkozás az elutasítás indokáról tájékoztatja a vásárlót.

7.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Vállalkozás és a vásárló között létrejött szerződésből vagy azzal kapcsolatban vita merül fel és a felek a vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül nem tudják barátságos úton megoldani, akkor a jogvita rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

7.3. A fogyasztókat megillető további vitarendezési lehetőségek

(i) Panasztételi lehetőség a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A fogyasztó a panaszaival elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatal elérhetősége a https://jarasinfo.gov.hu/ alatt érhető el.

(ii) Békéltető testülethez fordulás lehetősége

A fogyasztó jogosult az alábbi illetékes békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Faxszám: +36 1 488 21 86
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

8. Magatartási kódex

A Vállalkozás nem rendelkezik magatartási kódexszel.

9. Irányadó jog

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv irányadó.

 

Hatályos 2019. március 20. napjától

Készült: 2024-01-31